KNN > cellulose > knn cellulose

Under construction

Under construction

KNN Cellulose

 

Cellulose, dè grondstof voor deze eeuw

Cellulose is vooral bekend als papier. Cellulose is een product uit hout en is meerdere malen recyclebaar;

biobased en circulair dus. Cellulose kan naast papier bijvoorbeeld worden toegepast in bouw, infra, meubel,

agro, coatings, filtering. Ook is het geschikt als koolstofbron voor de productie van biobased chemicals

als pyrolyse-olie, melkzuur en ethanol.

 

Tertiaire cellulose is cellulose uit afvalstromen. Denk aan melkverpakkingen, pizzadozen, luiers en toiletpapier

(hout is de primaire bron en oud papier de secundaire). Deze tertiaire cellulose kan net als oud papier, worden

ingezet voor hergebruik. KNN Cellulose is specialist in ketenontwikkeling voor tertiaire cellulose.

 

Missie, diensten en producten

Cellulose heeft aanzienlijk potentieel in de verduurzaming van ons grondstoffengebruik, zowel milieukundig

alsook economisch. Product- markt- en ketenontwikkeling in relatie tot optimale benutting van cellulose is de

kernactiviteit van KNN Cellulose. Ons punt op de horizon: de fossiele, synthetische vezel (weer) biobased maken!

 

We leveren in nauwe samenwerking met onze relaties volgende producten:

  -   Recell® Cellulosevezelfracties van diverse kwaliteit op basis van tertiaire cellulose

  -   BCPC®  Bio-afbreekbaar Cellulose-Polymeer-Composiet

  -   Cellvation®: upcyclingtechnologie voor zeefgoed uit afvalwater

 

Diensten die KNN Cellulose levert:

  -   Product-markt-ontwikkeling (vezels, composieten, chemicals)

  -   Strategisch marktonderzoek en ketenontwikkeling voor tertiaire cellulose

  -   Hygienisatie- en zuiveringstechnologie tertiaire cellulose (advies en ontwikkeling)

  -   Certificering (milieu & technologisch)

 

Opdrachtgevers

KNN Cellulose werkt binnen de sectoren afval, water, bouw, chemie, agro,  papier en karton. Het bedrijf

is bij uitstek in staat gezamenlijke belangen te identificeren en deze te ontwikkelen tot concrete economische

ketens. We hebben een uitgebreid netwerk binnen diverse overheden en weten deze te mobiliseren

waar gewenst.

 

Heeft u vragen over de diensten en producten van KNN Cellulose B.V., neem dan contact op met

Erik Pijlman e.pijlman@knncellulose.nl  +31(0)633834022